Our story

In de afgelopen drie jaar ben ik vader geworden van twee jongens. Ik ervaar dit als de grootst mogelijke verrijking van mijn leven. We woonden toen nog op 65 vierkante meter op drie hoog in Amsterdam. Dat leverde ook de verbazing over de benodigde spullenboel die je niet efficient lijkt te kunnen organiseren. Daarnaast is het ouderschap het moment waarop je geconfronteerd word met de toekomst, namelijk die van je kind. De spullen zijn duur en vaak maar kort nodig. Ik vond het logisch om deze onderwerpen te nemen als uitgangs punt voor Wheely.

After some research how young (future) families liked the idea, the reactions were so positive that it was inevitable to start this company.
As a partner we found Greentom. A dutch producer of the most sustainable stroller in the world. Having them on board is essential to accomplish our long term vision.

The Wheely Stroller

Greentom is the supplier of the Wheely stroller. They are building a sustainable future by designing and producing functional products. They use recycled plastics as the main raw material for their products to create a cleaner and more liveable planet.